OCKO: Poznaj swoich klientów. Wykorzystaj potencjał, jaki dają smartfony

OCKO: Poznaj swoich klientów. Wykorzystaj potencjał, jaki dają smartfony

Jak często zdarza Ci się wyjść z domu bez telefonu? Jeśli dużo uwagi poświęcasz swojej pracy zawodowej to możliwe, że nie rozstajesz się ze smartfonem prawie nigdy. To samo dotyczy oczywiście wielu Twoich klientów i właśnie dzięki temu możesz zdobyć cenną wiedzę o ich zachowaniach.

Smartfon w (prawie) każdej kieszeni

Korzystanie z urządzeń mobilnych stało się częścią codziennego życia. Mimo, że już teraz są one tak powszechne, ich popularność będzie jeszcze wzrastać. W 2019 r. liczba użytkowników smartfonów na świecie wzrośnie do ok. 2.5 miliardów,1 a w samej tylko Europie Zachodniej – do blisko 280 milionów.2 Prawdopodobnie do 2018 r. już ponad jedna trzecia mieszkańców globu będzie korzystać z takich urządzeń.3

Przywykliśmy do nich tak bardzo, że wielu z nas nosi je przy sobie przez cały dzień. Wykorzystujemy je zarówno w pracy, jak i w czasie wolnym, dla rozrywki. Sięgamy po nie, by przeglądać media społecznościowe, sprawdzać e-maile, wysyłać wiadomości, rozmawiać z przyjaciółmi, słuchać muzyki… Lista czynności, które wykonujemy korzystając z urządzeń mobilnych prawie nie ma końca, a wiele z nich wymaga połączenia z internetem. Dlatego użytkownicy smartfonów często pozwalają swoim urządzeniom łączyć się z sieciami WiFi niemal przez cały czas.

Terminale OCKO "zauważają" urządzenia, które wyszukują dostępne sieci WiFi
Potencjał do wykorzystania

Zdając sobie sprawę z ogromnego potencjału, jaki tkwi w popularności urządzeń mobilnych, stworzyliśmy system, który wykrywa ich obecność i mierzy w ten sposób przepływ ludzi oraz bada ludzkie zachowania, takie jak np. wizyty klientów w danym obiekcie. Główne założenie jest proste: nasz system wykrywa smartfony, które wyszukują dostępne sieci WiFi. Gdy urządzenie takie znajdzie się w zasięgu choćby jednego terminala OCKO, system przypisuje mu unikalny identyfikator. Następnie, śledząc ruch wykrytych urządzeń, możemy gromadzić statystyczne dane dotyczące zachowań osób odwiedzających dane miejsce. OCKO dostarcza nam informacji np. o czasie trwania pojedynczej wizyty czy o ruchu pomiędzy określonymi strefami.

System rozpoznaje także osoby powracające w dane miejsce – użytkowników urządzeń, które zostały już przynajmniej raz wykryte przez terminal OCKO i otrzymały identyfikator.

Od pojedyńczych obserwacji po badanie ludzkich zachowań

Oczywiście nie chodzi o to, by rejestrować zachowania pojedynczych odwiedzających, na które wpływ ma zawsze wiele czynników, często niemożliwych do precyzyjnego zidentyfikowania. Kluczem do uzyskania użytecznych informacji i wniosków jest wykrywanie prawidłowości w zachowaniach reprezentatywnej grupy osób.

OCKO dostarcza swoim użytkownikom właśnie takiej wiedzy. System nie tylko rejestruje ludzkie zachowania, ale także filtruje, normalizuje i przetwarza zebrane dane. Proces ten odbywa się w sposób ciągły, a użytkownik systemu ma stały dostęp do potrzebnych danych poprzez panel analityczny. Okresowo otrzymuje także raporty, który dostarczają odpowiedzi na zdefiniowane wcześniej pytania i zagadnienia.

Pewne ważne informacje mogą zostać zebrane i przetworzone przez OCKO w stosunkowo krótkim czasie. Jednakże im dłużej OCKO funkcjonuje w określonym miejscu, tym bardziej dokładnych informacji dostarcza. Tą zależność można porównać do badań ankietowych. Ich rezultaty zawsze zawierają pewną dozę niepewności, często określaną jako margines błędu. Można go zminimalizować zwiększając próbę, czyli przeprowadzając ankietę wśród większej grupy osób. Podobnie jest w przypadku OCKO – im dłużej działa, tym więcej odwiedzających rejestruje i tym więcej danych gromadzi, a w efekcie – dostarcza bardziej precyzyjnych informacji o przepływie i o zachowaniach ludzi.

Istnieje jednak zasadnicza różnica pomiędzy informacjami, jakich mogą dostarczać badania ankietowe, a danymi, jakie gromadzi OCKO. Odpowiedzi, których ludzie udzielają w ankietach, odzwierciedlają ich opinie, ale niekoniecznie ich prawdziwe zachowania. Zazwyczaj postrzegamy bowiem własne działania przynajmniej w pewnym stopniu nieobiektywnie i miewamy skłonność do wypowiadania się tak, jak chcemy być postrzegani, a nie zgodnie z tym, co naprawdę myślimy. Natomiast OCKO rejestruje rzeczywiste zachowania ludzi i mierzy przepływ osób w sposób obiektywny. Dane analityczne i wnioski, jakich dostarcza, opierają się wyłącznie na obserwowalnych faktach.

OCKO może więc pełnić niezwykle ważną rolę w procesach decyzyjnych. Wykorzystując je w świadomy sposób, firma może między innymi zoptymalizować swoje decyzje marketingowe i zwiększyć zwrot z powiązanych z nimi inwestycji albo zmodyfikować swoją ofertę tak, by w pełni wykorzystać posiadane atuty.

Jeśli zainteresował Cię nasz produkt i chcesz wiedzieć więcej o OCKO, skontaktuj się z nami: [email protected]

 


1https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/

2https://www.statista.com/statistics/494554/smartphone-users-in-western-europe/

3https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/